Apptep

91 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
คุณหนึ่ง Founder & CEO ของ บริษัท แอพเทพ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านการทำ Internet Marketing สำหรับธุรกิจออนไลน์ จบการศึกษาสาขา Computer Programming โดยตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2007 และทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ โดยเน้นงานด้าน Computer Security เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Penetration Testing ต่อมาได้เริ่มงานใหม่โดยการเป็น Web Developer ที่เน้นการทำ SEO และ Digital Marketing ที่ช่วยเพิ่มยอดขาย และเพิ่มจำนวนคนเข้าเว็บไซต์มากขึ้น จนได้เปิดบริษัท แอพเทพ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นเพื่อรับทำเว็บไซต์ สอนทำเว็บไซต์ และให้คำปรึกษาในการทำการตลาดออนไลน์ ให้กับบุคคลทั่วไป ร้านค้า บริษัท หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

ห้ามพลาด